کانون های مجاز تبلیغات محیطی فردوس

نام کانون مدیریت موبایل تلفن ثابت آدرس
کانون آگهی سامان گرافیک (چاپ سینا) کاظم مرادنیا 09124151513 32730056 بلوار امام رضا-جنب اداره برق
کانون آگهی فرهنگ گرافیک ( چاپ فرهنگ ) وحید نیک بخت 09398382558 32722446 خیابان مطهری
کانون آگهی نقش جهان نوین ( چاپ نقش جهان) حسین پزنده 09120061494 32721494 خیابان مدرس
کانون آگهی پرنیان ( چاپ طلوع) امید واحدی فر 09379150266 0 خیابان حافظ
روابط عمومی شهرداری فردوس روابط عمومی 09159348345 32723351 بلوار جمهوری
کانون آگهی و تبلیغاتی فریدی میثم فریدی 09159346965 32732902 خیابان ابن یمین- مقابل دفتر امام جمعه
مامور تبلیغات محیطی شهرداری فردوس یاوری 09179826704 32723351 شهرداری فردوس

نصب با

2.تاریخ نصب

3.تاریخ جمع آوری


نام و نام خانوادگی

شماره تلفن ثابت

شماره همراه

نوع موسسه / ارگان

نماینده از موسسه / ارگان

مضمون پرده
توجه داشته باشید در صورت تمایل به ثبت ناحیه جدید میتوانیم با کد رهگیری دریافت شده ناحیه جدید رزرو نمایید. برای این کار روی دکمه ثبت ناحیه جدید با این کد رهگیری کلیک نمایید.
پیگیری درخواست