کانون های مجاز تبلیغات محیطی فردوس

نام کانون مدیریت موبایل تلفن ثابت آدرس
کانون آگهی سامان گرافیک (چاپ سینا) کاظم مرادنیا 09124151513 32730056 بلوار امام رضا-جنب اداره برق
کانون آگهی فرهنگ گرافیک ( چاپ فرهنگ ) وحید نیک بخت 09398382558 32722446 خیابان مطهری
کانون آگهی نقش جهان نوین ( چاپ نقش جهان) حسین پزنده 09120061494 32721494 خیابان مدرس
کانون آگهی پرنیان ( چاپ محتشم ) امید واحدی فر 09305492933 32730244 بلوار بهشتی-نرسیده به چهاراه بعثت
روابط عمومی شهرداری فردوس روابط عمومی 09395590190 32722800 بلوار جمهوری
کانون آگهی و تبلیغاتی فریدی میثم فریدی 09159346965 32732902 خیابان ابن یمین- روبوری دفتر امام جمعه

نصب با

2.تاریخ نصب

3.تاریخ جمع آوری


نام و نام خانوادگی

شماره تلفن ثابت

شماره همراه

نوع موسسه / ارگان

نماینده از موسسه / ارگان

مضمون پرده
توجه داشته باشید در صورت تمایل به ثبت ناحیه جدید میتوانیم با کد رهگیری دریافت شده ناحیه جدید رزرو نمایید. برای این کار روی دکمه ثبت ناحیه جدید با این کد رهگیری کلیک نمایید.
پیگیری درخواست