شرایط و قوانین

انتخاب ناحیه

مشخصات فردی

آپلود عکس

دریافت کد رهگیری


متقاضی گرامی : به سیستم جامع مدیریت تبلیغات محیطی شهر فردوس خوش آمدید.

صدور مجوز نصب تبلیغات محیطی در چهار مرحله انجام می گیرد که می بایست مرحله به مرحله تکمیل گردد.

ضمنا جهت ثبت درخواست مجوز ، فایل عکس از تبلیغات با پسوند jpg نیز مورد نیاز می باشد.

مراحل این فرایند به شرح زیر می باشد :

1 ـ صحت مطالب اظهار شده در این سامانه را تأیید می نمایم و در صورتی که خلاف ان اثبات گردد شهرداری مجاز به اخذ خسارت خواهد بود .

2ـ تمامی مقررات مربوطه به حفظ شئونات اخلاقی و تجاری را در تبلیغات خود لحاظ نمایم.


نصب با

2.تاریخ نصب

3.تاریخ جمع آوری


نام و نام خانوادگی

شماره تلفن ثابت

شماره همراه

نوع موسسه / ارگان

نماینده از موسسه / ارگان

مضمون پرده
توجه داشته باشید در صورت تمایل به ثبت ناحیه جدید میتوانیم با کد رهگیری دریافت شده ناحیه جدید رزرو نمایید. برای این کار روی دکمه ثبت ناحیه جدید با این کد رهگیری کلیک نمایید.
پیگیری درخواست